Glossary beginning with B

BLS

Bezpośrednia likwidacja szkód – system polegający na likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń, w którym zostało wykupione ubezpieczenie OC komunikacyjne przez poszkodowanego, a nie sprawcy. W Polsce w ramach PIU funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 roku. Po przeprowadzeniu likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń rozliczają się ryczałtem za pomocą PIU

BREEAM

Certyfikat definiujący standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. Przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym

BREEAM

A certificate that defines the standard for best practices in sustainable design, construction, and use of buildings. It is issued by BRE (Building Research Establishment) Global on the basis of documentation and report drafted by a licensed assessor who cooperates with a design team during the certification process

broker ubezpieczeniowy

Podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej