Glossary beginning with E

EPS

(ang. earnings per share) – wskaźnik rynkowy określający udział zysku przypadającego na jedną akcję

Everest

System do obsługi ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w PZU