Glossary beginning with U

unit-fund

A separate assets fund which is a reserve made of insurance premiums and is invested in accordance with the insurance contract; a constituting part of unit-linked life insurance, also known as an investment policy,

Up-selling

Ustawa z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844), obowiązująca, dla większości przepisów, od 1 stycznia 2016 roku. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego wymogi Solvency II