Co robimy

Wróć

Ponieważ to Ty
się liczysz

Model biznesowy

Zobacz więcej
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

 • Działalność lokacyjna

  Działalność lokacyjna

 • Zdrowie

  Zdrowie

 • Zarządzanie aktywami

  Zarządzanie aktywami

 • Bankowość

  Bankowość

Ubezpieczenia
Ochrona mienia / Ubezpieczenia komunikacyjne / Ubezpieczenia domów i mieszkań / Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw / Ubezpieczenia rolne / Ubezpieczenia finansowe /Ubezpieczenia turystyczne / Zabezpieczenie przyszłości / Grupowe i indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia ochronne / Indywidualne ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia – pozostają głównym i najważniejszym filarem działalności Grupy PZU. Każdego dnia PZU dba o to by oferowane produkty były dopasowane do potrzeb klientów, a jakość obsługi w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem na najwyższym poziomie.
36,2%

36,2%

Grupa PZU zajmuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, z udziałem w składce przypisanej na poziomie 36,2% (w tym udział Link4 2,3%).

11 <small>mln</small>

11 mln

Grupa PZU zajmuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń na Życie, z udziałem w okresowej składce przypisanej brutto na poziomie 45,1%, świadcząc usługi dla ponad 11 mln klientów.

8 758

8 758

Własna sieć agencyjna PZU składała się
z 8 758 agentów na wyłączność wraz z osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne.

W krajach bałtyckich sieć agencyjna liczyła ok. 1 100 agentów, a na Ukrainie blisko 700.

3 232

3 232

Na polskim rynku ubezpieczeń z Grupą PZU współpracuje
3 232 multiagencji w krajach bałtyckich Grupa współpracuje
z 2 multiagencjami, podczas gdy na Ukrainie jest ich 10.

Działalność lokacyjna
Zabezpieczenie wypłaty zobowiązań ubezpieczeniowych / ostrożność inwestycyjna (zgodnie z zasadą Prudent Person Principle wg dyrektywy Solvency II) / Długoterminowa dywersyfikacja ryzyk w portfelu / Ograniczenie zmienności wyniku inwestycyjnego i zapewnienie stabilności realizacji polityki dywidendowej
Działalność lokacyjna – zebrana składka inwestowana jest zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”. To oznacza, że środki lokowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Portfel inwestycyjny – 2016

Portfel inwestycyjny – 2016

Portfel inwestycyjny – historycznie

Portfel inwestycyjny – historycznie

Wynik inwestycyjny (w mln)

Wynik inwestycyjny (w mln)

Inwestycja w technologie

Inwestycja w technologie

Zobacz wideo

Zdrowie
Ubezpieczenia zdrowotne / Ubezpieczenia lekowe / Usługi z zakresie ochrony zdrowia: opieka podstawowa i pakiety usług dodatkowych
Zdrowie - grupa oferuje klientom ubezpieczenia zdrowotne oraz pakiety prywatnej opieki medycznej w ramach działalności PZU Zdrowie. Spółka koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań mających na celu m.in. skrócenie oczekiwania na wizytę lekarską, poszerzenie zakresu nowoczesnych metod leczenia oraz oferty usług.
1,3 <small>mln</small>

1,3 mln

Liczba klientów PZU Zdrowie: 1,3 mln

368,8 <small>mln</small>

368,8 mln

Przychody PZU Zdrowie: 363,8 mln zł

1 800

1 800

W segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej klienci Grupy PZU mają do dyspozycji blisko 1 800 placówek.

3

3

W 2016 roku PZU przejęło trzy placówki przez PZU Zdrowie: CM Cordis, Polmedic and Artimed NZOZ.

Zarządzanie aktywami
Jednostki uczestnictwa TFI / II filar emerytalny (OFE) / III filar emerytalny (PPE - pracownicze plany emerytalny, IKE - indywidualne konta emerytalne, IKZE - indywidualne konta zabezpieczenia emarytalnego)
Zarządzanie aktywami – pod marką PZU Inwestycje (w ramach działalności TFI PZU oraz PTE PZU) Grupa oferuje klientom szereg rozwiązań inwestycyjnych, oszczędnościowych, a także zabezpieczenia emerytalnego.
8,6%

8,6%

TFI PZU zarządzało aktywami netto
w wysokości ponad 22 mld zł, co oznacza 8,6% udział w rynku.

13,0%

13,0%

OFE PZU Złota Jesień posiadał 13,0% ogólnej wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych działających w Polsce, tym samym był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym w 2016 roku.

122

122

Na koniec grudnia 2016 roku TFI PZU prowadziło łącznie 122 programy dla
123,5 tys. osób z łącznymi aktywami netto blisko: 4 mld zł (+ 17,2% r/r)

16,2%

16,2%

OFE PZU utrzymało także pozycję lidera na rynku IKZE wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych pod względem liczby uczestników.

Jednocześnie odnotowało najwyższą stopę zwrotu, wśród wszystkich Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych (DFE) na rynku, tj. 16,2% (+7,1 p.p. r/r).

Bankowość
Rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe / Lokaty terminowe / Kredyty
Bankowość – udział w sektorze bankowym traktowany jest zarówno jako inwestycja, jak i opcja na generowanie dodatkowej wartości dla akcjonariuszy dzięki synergią w obszarze bancassurance
691 <small>mln zł</small>

691 mln zł

W 2016 roku PZU zwiększył zaangażowanie w sektor bankowy poprzez transakcję nabycia przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH.

Kontrybucja Alior Bank do wyniku operacyjnego Grupy w 2016 roku wyniosła: 691 mln zł.

9

9

Alior Bank, w rezultacie przejęcia wydzielonej części BPH, zajmuje 9 pozycję na rynku (pod względem aktywów).

20%

20%

8 grudnia 2016 roku PZU podpisał umowę z UniCredit dotyczącą zakupu 20% akcji Banku Pekao (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR - 32,8%).

2

2

Bank Pekao to drugi największy bank w Polsce (pod względem aktywów).

Jesteśmy fair

Nasza oferta jest przejrzysta i spełnia realne oczekiwania klientów; stosujemy jasne zasady w działaniu organizacji

Jesteśmy efektywni

Oferujemy sprawną i przyjazną obsługę oraz konkurencyjne ceny; kontrolujemy koszty i dbamy o sprawne procesy

Jesteśmy innowacyjni

Stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb naszych klientów; aktywnie poszukujemy usprawnień w funkcjonowaniu firmy