Sektor Ubezpieczeń w Polsce i krajach bałtyckich na tle Europy

Statystyczny mieszkaniec Europy w 2015 roku wydał na ubezpieczenia 2 010 euro (wskaźnik gęstości), podczas gdy przeciętny Polak poświęcił na ten cel 329 euro (tj. 1 378 zł), czyli 6 razy mniej. Podczas gdy statystyczny Łotysz (na Łotwie Grupa PZU prowadzi działalność poprzez spółkę AAS Balta, drugą co do wielkości na tym rynku) wydał na ubezpieczenia 112 euro, a Estończyk 275 euro (PZU w Estonii działa poprzez oddział Lietuvos Draudimas – PZU Estonia).

Analizując poziom składki w porównaniu do PKB (wskaźnik penetracji) Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej. Dla Polski wskaźnik ten jest prawie 2,5 raza niższy niż dla Europy. Kraje Europy Środkowo - Wschodniej takie jak Estonia, Łotwa, w których PZU prowadzi swoją działalność, mają wskaźnik odpowiednio na poziomie 1,8% i 0,9%, co z perspektywy rozwoju rynku otwiera ogromne możliwości wzrostu sprzedaży.

Wskaźnik penetracji (%)

*Raport “Total Premiums and Claims 2015” opublikowany przez Insurance Europe z 30 sierpnia 2016, www.insuranceeurope.eu

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All