Rekomendacje analityków dla akcji PZU

W 2016 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało 16 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

Łącznie analitycy sell-side wydali 27 rekomendacji. Najwięcej zostało wystawionych rekomendacji pozytywnych (55,6%) i neutralnych (33,3%).

Rozkład rekomendacji i cen docelowych (TP) wydanych w 2016 roku

 

 

 

  2016-12-31 2016-01-01 zmiana Odchylenie cen rekomendacji od ceny akcji 2016-12-31
Najwyższa cena docelowa 42,4 zł 49,8 zł -14,8% 27,8%
Mediana cen docelowych 36,0 zł 43,0 zł -16,3% 8,4%
Średnia cen docelowych 34,5 zł 42,7 zł -19,1% 4,0%
Najniższa cena docelowa 27,0 zł 35,0 zł -22,9% -18,7%

 

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU 2017 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec grudnia 2016 roku

 

Największy wpływ na wycenę akcji PZU przez analityków sell- side w 2016 roku miały założenia i przewidywania w zakresie nowej strategii, polityki dywidendowej oraz inwestycji realizowanych w sektorze bankowym.

Największy wpływ na wycenę akcji PZU przez analityków sell- side w 2016 roku miały założenia i przewidywania w zakresie nowej strategii, polityki dywidendowej oraz inwestycji realizowanych w sektorze bankowym (w szczególności po zmianach personalnych w zarządach spółek Grupy PZU) a także prognozowana zmiana rentowności w związku z dużą dynamiką cen na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz oczekiwania co do wysokości wyniku inwestycyjnego jako pochodna dużej zmienności rynków kapitałowych.

Na koniec 2016 roku było 13 aktualnych rekomendacji (9 kupuj i 4 trzymaj). Mediana ich cen docelowych („Target Price” – TP – cena docelowa) wyniosła 36,0 zł i była niższa o 16,3% w stosunku do mediany cen z początku roku. Maksymalna cena docelowa (TP) wyniosła 42,4 zł i była niższa o 14,8% od maksymalnej ceny docelowej ze stycznia 2016 roku, jednocześnie była wyższa aż o 27,8% w stosunku do ceny akcji PZU na ostatniej sesji w 2016 roku.

Rekomendacje analityków w 2016 roku były średnio o 19,7% wyższe od wyceny rynkowej PZU. W II połowie roku ta rozbieżność zaczęła szybko maleć. W październiku 2016 roku notowania akcji PZU wybiły się ponad minimalną cenę docelową z rekomendacji, co było m.in. związane z dobrym przyjęciem polityki dywidendowej PZU na lata 2016-2020. Dalszy dynamiczny wzrost kursu akcji sprawił, że w grudniu 2016 roku po ogłoszeniu zamiaru nabycia pakietu akcji Banku Pekao, średnia z wycen analityków była tylko o 4,0% wyższa od wyceny rynkowej akcji PZU na GPW. Znacznemu zmniejszeniu uległ także spread pomiędzy najwyższymi a najniższymi cenami docelowymi, co można interpretować jako symptom redukcji niepewności. Koniec roku to także spadek polaryzacji rekomendacji. Zdecydowanie większa niepewność na początku roku przejawiała się w szerszym spektrum zaleceń tj. przeważaj i niedoważaj. W grudniu 2016 roku pozostały tylko rekomendacje kupuj (69,2%) i neutralnie (30,8%).

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU w 2016 roku

Polska

Instytucja Analityk Dane adresowe
Deutsche Bank Marcin Jabłczyński +48 22 579 87 33
    marcin.jablczynski@db.com
DM BH (Citi) Andrzej Powierża +48 22 690 35 66
    andrzej.powierza@citi.com
DM mBank Michał Konarski +48 22 697 47 37
    michal.konarski@mdm.pl
DM PKO BP Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47
    jaromir.szortyka@pkobp.pl
DM Trigon Maciej Marcinowski maciej.marcinowski@trigon.pl
Haitong Bank Kamil Stolarski +48 22 347 40 48
    kstolarski@espiritosantoib.pl
Ipopema Securities Łukasz Jańczak +48 22 236 92 30
    lukasz.janczak@ipopema.pl

Zagranica

Instytucja Analityk Dane adresowe
Credit Suisse * Richard Burden +44 20 7888 0499
    richard.burden@credit-suisse.com
ERSTE Thomas Unger +43 50 1001 7344
    thomas.unger@erstegroup.com
HSBC Dhruv Gahlaut +44 20 7991 6728
    Dhruv.gahlaut@hsbcib.com
JP Morgan Michael Huttner +44 20 7325 9175
    michael.huttner@jpmorgan.com
Raiffeisen Centrobank Bernd Maurer +43 1 51520 706
    maurer@rcb.at
Societe Generale Jason Kalamboussis 442 077 624 076
    jason.kalamboussis@sgcib.com
UBS Michael Christelis +27 11 322 7320
    michael.christelis@ubs.com

* do czerwca 2016

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All