Kalendarium

Kalendarium głównych wydarzeń korporacyjnych w 2017 roku

18 STYCZEŃ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

15 MARZEC

Raport roczny 2016

17 MAJ

Raport za I kwartał 2017

2-4 CZERWIEC

21 Konferencja WallStreet dla inwestorów indywidualnych

24 SIERPIEŃ

Raport półroczny 2017

15 LISTOPAD

Raport za III kwartały 2017

Więcej

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All