EBI – Raporty bieżące dotyczące ładu korporacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z raportami bieżącymi dotyczącymi stosowania ładu korporacyjnego:

Tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW od 01.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez PZU SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raporty bieżące dotyczące stosowania ładu korporacyjnego:

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All