Wybrane mierniki strategii Grupy PZU 2020

W 2016 roku Grupa PZU wypracowała poniższe wskaźniki:

1 ROE przypisane jednostce dominującej
2 Działalność bezpośrednia
3 PZU łącznie z TUW PZUW oraz LINK4
4 Średnia w okresie strategii
5 Środki własne po pomniejszeniu o przewidywane dywidendy i podatki od aktywów
6 Bez kosztów transakcyjnych
7 Dane w ujęciu rocznym niezależnie od momentu nabycia; przychody oddziałów prezentowane zarządczo analogicznie jak pozostałych placówek, tj. z uwzgl. przychodów od PZU Zdrowie
8 Średnia nadwyżka z okresu: I kw, II. kw, III kw, IV kw 2016 roku
9 Wartość miernika po 2014 - ostatnie badanie
10 Brak badania w 2016 roku
11 Dane po trzech kwartałach 2016 roku, nieaudytowane
12 Dane po trzech kwartałach 2016 roku  

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All