Rating

Grupa PZU charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem prowadzonej działalności. Potwierdzają to zarówno wysokie współczynniki adekwatności kapitałowej jak i oceny agencji ratingowych.

S&P nadało PZU wysoki rating siły finansowej i rating kredytowy na poziomie A-

Agencja ratingowa S&P Global Ratings nadała PZU rating siły finansowej i rating kredtowy na poziomie A-. Jest to rating o jeden stopień powyżej ratingu Polski dla zadłużenia w walucie obcej.

„Utrzymanie oceny ratingowej i usunięcie z listy pod obserwacją odzwierciedla nasze stanowisko dotyczące zaktualizowanej Strategii Grupy PZU ogłoszonej w sierpniu 2016 roku, po zmianach w zarządzie, a także nasze stanowisko dotyczące przyszłej strategii bankowej grupy w Polsce. [...] Wierzymy, że PZU będzie w dalszym ciągu pomyślnie przechodzić nasz hipotetyczny test warunków skrajnych w odniesieniu do zadłużenia kraju w walucie obcej. Dlatego oceniamy PZU o jeden stopień wyżej w stosunku do oceny ratingowej Polski w walucie obcej”. – napisali analitycy agencji S&P w raporcie z 31.10.2016 roku.

22 grudnia 2016 roku, już po ogłoszeniu podpisania umowy zakupu akcji Banku Pekao, analitycy agencji S&P podtrzymali wysoki rating dla PZU.

 

Rating siły finansowej
i rating kredytowy
nadany PZU przez S&P

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All