4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2016 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

  • Dariusz Krzewina – p. o. Prezesa Zarządu PZU;
  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU;
  • Rafał Grodzicki – Członek Zarządu PZU;
  • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu PZU.

19 stycznia 2016 roku Tomasz Tarkowski oraz Rafał Grodzicki złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu PZU z dniem 19 stycznia 2016 roku.

19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU powołała w skład Zarządu PZU Michała Krupińskiego, Rogera Hodgkiss, Beatę Kozłowską-Chyłę, Roberta Pietryszyna oraz z dniem 20 stycznia 2016 roku Pawła Surówkę.

18 marca 2016 roku Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 18 marca 2016 roku.

19 marca 2016 roku Paweł Surówka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 19 marca 2016 roku.

19 marca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 22 marca 2016 roku w skład Zarządu PZU Sebastiana Klimka i Macieja Rapkiewicza, powierzając im funkcję Członka Zarządu PZU.

13 maja 2016 roku Robert Pietryszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 13 maja 2016 roku.

13 maja 2016 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 14 maja 2016 roku w skład Zarządu PZU Andrzeja Jaworskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu PZU.

23 czerwca 2016 roku Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 23 czerwca 2016 roku.

30 sierpnia 2016 roku Sebastian Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 30 sierpnia 2016 roku.

14 października 2016 roku Beata Kozłowska-Chyła złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 17 października 2016 roku.

14 października 2016 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 14 października 2016 roku w skład Zarządu PZU Tomasza Kulika, powierzając mu funkcję Członka Zarządu PZU.

Powołania następują na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Od 18 października 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

  • Michał Krupiński – Prezes Zarządu PZU;
  • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
  • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu PZU;
  • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
  • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All