18. Koszty z tytułu prowizji i opłat

Koszty z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Prowizje maklerskie 4 -
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart 84 -
Ubezpieczenia produktów bankowych 22 -
Prowizje za udostępnianie bankomatów 22 -
Prowizje z tytułu umów na wykonywanie określonych czynności 12 -
Koszty rekompensat, nagród dla klientów bankowych 24 -
Prowizje wypłacane agentom w działalności bankowej 29 -
Usługi assistance dla klientów bankowych 4 -
Koszty pozyskania klientów bankowych 6 -
Pozostałe prowizje 78 -
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem 285 -

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All