4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Dariusz Filar – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

7 stycznia 2016 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU („NWZ PZU”) odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Zbigniewa Derdziuka, Macieja Piotrowskiego, Dariusza Kacprzyka, Jakuba Karnowskiego, Aleksandrę Magaczewską oraz Dariusza Filara.

Jednocześnie 7 stycznia 2016 roku NWZ PZU powołało w skład Rady Nadzorczej PZU: Marcina Chludzińskiego, Marcina Gargasa, Eligiusza Krześniaka, Jerzego Paluchniaka, Piotra Paszkę, Radosława Potrzeszcza, Macieja Zaborowskiego.

19 stycznia 2016 roku Paweł Kaczmarek objął funkcję Przewodniczącego Rady, Marcin Gargas Wiceprzewodniczącego Rady, a Maciej Zaborowski Sekretarza Rady.

1 lipca 2016 roku Jerzy Paluchniak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU. 1 lipca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie PZU („ZWZ PZU”) powołało w skład Rady Nadzorczej Piotra Walkowiaka z dniem 2 lipca 2016 roku.

7 lipca 2016 roku Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej działając na podstawie §20 ust. 7 Statutu PZU powołał na Członka Rady Nadzorczej PZU Jerzego Paluchniaka.

4 sierpnia 2016 roku Piotr Walkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU z dniem 4 sierpnia 2016 roku.

8 lutego 2017 roku Eligiusz Krześniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU z dniem 8 lutego 2017 roku.

8 lutego 2017 roku NWZ PZU odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU Marcina Gargasa, Piotra Paszkę i Radosława Potrzeszcza. Tego samego dnia NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej PZU Bogusława Banaszaka, Pawła Góreckiego, Agatę Górnicką i Łukasza Świerżewskiego.

14 marca 2017 roku Paweł Kaczmarek i Maciej Zaborowski złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w prezydium Rady Nadzorczej PZU oraz, z tym samym dniem, Paweł Górecki objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU, Łukasz Świerżewski Wiceprzewodniczącego, a Alojzy Nowak Sekretarza.

Od 14 marca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Paweł Górecki – Przewodniczący Rady;
 • Łukasz Świerżewski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Bogusław Banaszak – Członek Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All