Sektor bankowy na GPW

Banki w Grupie PZU

W związku z zaangażowaniem PZU w sektor bankowy (zobacz więcej), sytuacja banków na GPW stała się materialnym czynnikiem, który może mieć znaczenie dla wyceny PZU na giełdzie.

Banki na GPW w 2016 roku

* Teoretyczna Wartość Prawa Poboru

Indeks WIG Banki1

 

WIG Banki na koniec 2016 roku urósł o 2,9% r/r. Łączna waga Banku Pekao oraz Alior Bank w portfelu tego indeksu wyniosła ok. 32,0%.

Niskie stopy procentowe, podatek bankowy, wymagania dotyczące kredytów hipotecznych oraz ryzyko geopolityczne sprawiły, że w 2016 roku notowania banków znajdowały się pod presją strony popytowej rynku. Pomimo tego, Indeks WIG Banki na koniec 2016 roku urósł o 2,9% r/r (łączna waga Banku Pekao oraz Alior Bank w portfelu tego indeksu wyniosła ok. 32,0%).

W 2016 roku wycena Banku Pekao kontrybuowała negatywnie do indeksu WIG Banki. Cena akcji banku na ostatniej sesji w 2016 roku wyniosła 125,8 zł, tj. spadek o 12,3% r/r. Jednakże z punktu widzenia zawartej umowy, przyjmując cenę 123 zł, którą PZU zapłaci UniCredit za akcje Pekao (zobacz więcej), do ceny akcji banku na koniec 2016 roku, wycena wynegocjowanego pakietu (20,0% w kapitale banku) wzrosła o 2,3% (tj. 147,0 mln zł).

Analizując notowania akcji Alior Bank w 2016 roku należy uwzględnić przeprowadzoną emisję akcji (na potrzeby nabycia podstawowej działalności Banku BPH). Z technicznego punktu widzenia transakcja miała bezpośrednie przełożenie na kwotowanie akcji na GPW, tj. 19 maja 2016 roku nastąpiło odcięcie z kursu akcji Alior Bank „Teoretycznej Wartości Prawa Poboru2” w kwocie 12,4 zł na akcję. Po skorygowaniu historycznego kursu o wartość odcięcia, roczna stopa zwrotu z akcji Alior Bank wyniosła -0,1%.

1 Indeks dochodowy (przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru)
https://www.gpw.pl/prawa_poboru_instrumenty

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All