45.1 Grupa PZU jako leasingodawca

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 209 189
Powyżej 1 roku do 5 lat 442 431
Powyżej 5 lat 129 137
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 780 757

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All