List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2016 rok.

Na początku roku zarząd PZU, pod moim kierownictwem, dokonał przeglądu funkcjonowania całej Grupy.

Zidentyfikowaliśmy potencjalne ryzyka i określiliśmy nowe kierunki działania. Wyznaczyliśmy ambitne cele, bazujące zarówno na rozwoju podstawowej działalności ubezpieczeniowej jak i na komplementarnych przedsięwzięciach takich jak inwestycje w sektorze bankowym, zarządzanie aktywami czy opieka zdrowotna, które pozwolą na generowanie wysokiej dynamiki wzrostu i ponadprzeciętnych zysków.

Realizując strategiczne kierunki rozwoju Grupy PZU planujemy przede wszystkim zwiększyć skalę i rentowność działalności oraz wdrożyć innowacyjne rozwiązania oparte na cyfrowym modelu operacyjnym. Istotne wsparcie w obszarze nowych technologii będzie stanowił powołany w drugiej połowie 2016 roku fundusz Witelo, wspierający budowę ekosystemu umożliwiającego rozwój polskiej przedsiębiorczości i inwestycje w rozwój polskich start-upów, które z czasem zwiększą potencjał innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania bezpośrednio w Grupie PZU.

Ambicje przedstawione w Strategii 2020 to także szereg opcji związanych z Rządowym Programem Budowy Kapitału. Z chwilą wejścia w życie tych zmian, zaoferujemy klientom atrakcyjne i efektywne narzędzia inwestycyjne. Chcemy aktywnie przyczyniać się do wzrostu oszczędności Polaków.

Realizując przyjętą strategię pozostaniemy wierni naszym wartościom. Chcemy rozwijać Grupę PZU w oparciu o racjonalne i odpowiedzialne zarządzanie kapitałem - finansowym, ludzkim, społecznym, środowiskowym i intelektualnym.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że w 2016 roku moglibyśmy już obserwować pierwsze rezultaty podjętych działań. 2017 rok Grupa PZU rozpoczyna z sumą bilansową 125 mld zł, która już w tym roku, po finalizacji nabycia udziałów Banku Pekao, zwiększy się znacząco do ok. 300 mld zł, tj. prawie 3 razy więcej niż w 2015 roku. Po zakończeniu tej transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo - Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Poza aktywnością akwizycyjną w sektorze bankowym (oprócz transakcji zakupu akcji Banku Pekao, wsparliśmy finansowo również Alior Bank w transakcji nabycia wydzielonej działalności Banku BPH) dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz podstawowy biznes ubezpieczeniowy wrócił na właściwą drogę rozwoju.

Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku, przewagi konkurencyjne oraz efektywne struktury sprzedaży wyszliśmy na rynek z bardzo dobrze przygotowaną ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych. W rezultacie sprzedaliśmy o ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń OC komunikacyjnego, a udziały w rynku wzrosły o 3 p.p. r/r. Zwiększyliśmy skalę działalności TUW PZUW w segmencie ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych. Konkurencyjna oferta produktowa przygotowana w formule ubezpieczeń wzajemnych spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony szpitali, jednostek samorządów terytorialnych oraz spółek Skarbu Państwa. W rezultacie składka z ubezpieczeń majątkowych wzrosła o 20,4% r/r do 11 mld zł. Budowa skali to także 3 nowe akwizycje w obszarze zdrowia.

Współpracujemy już z około 1 800 placówkami, dostarczając nasze produkty do 1,3 mln klientów, tj. o 300 tys. więcej niż na koniec 2015 roku.

Po intensywnym wzroście składki przypisanej w 2016 roku, oczekuję, że w 2017 roku uda nam się dalej poprawiać rentowność naszej działalności, w tym w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Osiągniemy to m.in. dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej, która tylko w 2016 roku przyniosła prawie 80 mln zł oszczędności na poziomie Grupy. Ponadto zapewnimy wsparcie procesów wdrażając innowacyjne rozwiązania. Tylko w ubiegłym roku wdrożyliśmy samoobsługę szkody, w ramach której klient kontroluje cały proces za pośrednictwem kanałów mobilnych.

W perspektywie do 2020 roku chcemy być postrzegani jako stabilne, silne, wysoce rentowne i innowacyjne centrum finansowe, dostarczające produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości.

Grupa PZU ma wszystkie składniki aby stać się jedną z najbardziej innowacyjnych grup w Europie. W szczególności chcemy w szerszym stopniu wykorzystać zbiory Big Data w procesach kwotowania i sprzedaży. Rozwiniemy elektroniczne kanały dystrybucji i obsługi. Wykorzystamy potencjał cross-sellingu w ubezpieczeniach i produktach bankowych. Wdrożymy efektywny transfer know-how wewnątrz Grupy PZU poprzez lokalne centra innowacyjności: LINK4, Alior Bank oraz wybrane spółki zagraniczne. Przyglądamy się rozwiązaniom telematycznym testowanym przez LINK4. Jeżeli projekt okaże się sukcesem to przeniesiemy te rozwiązana na poziom całej Grupy.

W 2016 roku wypracowaliśmy rekordową marżę zysku (25,8%, +3,3 p.p. r/r) w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Pomimo rosnącej konkurencji nie zamierzamy oddać pola w tym kluczowym dla naszej rentowności obszarze działalności. W 2017 roku zaproponujemy nowe produkty, które zwiększą naszą obecność wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Wyjdziemy również z ofertą dodatkowych zakresów ubezpieczeń do milionów naszych obecnych klientów ubezpieczeń na życie.

W perspektywie do 2020 roku chcemy być postrzegani jako stabilne, silne, wysoce rentowne i innowacyjne centrum finansowe, dostarczające produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości. W rezultacie wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna PZU zarówno dla inwestorów dywidendowych, jak i dla inwestorów szukających spółek wzrostowych, o wysokim potencjale do generowania zysków kapitałowych na wycenie rynkowej akcji.

W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom oraz agentom za wysiłek w budowaniu wartości PZU. Dziękuję także Radzie Nadzorczej za zaufanie i współpracę przy realizacji Strategii Grupy.

Z poważaniem,

Michał Krupiński
Prezes Zarządu PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All