51.6 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego