46.2 Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie pożyczek udzielonych

Na 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku PZU i PZU Życie były stronami transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży, a także udzielały pożyczek zabezpieczonych aktywami finansowymi.

Informacje na temat kwot dotyczących tych transakcji znajdują się w punkcie 34.4.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All