Dbamy o środowisko naturalne

Z uwagi na finansowy charakter działalności bezpośredni wpływ Grupy PZU na środowisko naturalne jest ograniczony. 

Z uwagi na finansowy charakter działalności (zobacz więcej) bezpośredni wpływ Grupy PZU na środowisko naturalne jest ograniczony. Inicjatywy podejmowane przez PZU mają dwojaki charakter: odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi wewnątrz organizacji oraz budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej wśród interesariuszy - pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców, przedstawicieli lokalnych społeczności. Na przykład PZU oferuje gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków oraz szkód w środowisku. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie PZU do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot na wniosek, którego została udzielona nie usunął negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz nie zapłacił całości lub części wierzytelności wynikającej z kosztów poniesionych w związku z naprawieniem szkody w środowisku. Produkt ten mając charakter bodźca ekonomicznego wspiera proekologiczną działalność przedsiębiorstw, które prowadząc działalność gospodarczą są narażone na ponoszenie kosztów wynikających z konieczności przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego.

Kryterium ekologii i ochrony środowiska w szczególności determinuje decyzje i działania Grupy PZU w obszarze administracji, logistyki i zarządzania nieruchomościami.

Kryterium ekologii i ochrony środowiska w szczególności determinuje decyzje i działania Grupy PZU w obszarze administracji, logistyki i zarządzania nieruchomościami. W obowiązującej polityce zakupowej PZU przyjął też wymóg obligatoryjnego umieszczania w umowach standardowych klauzul etycznych, społecznych i środowiskowych.

 

 

Wybrane inicjatywy z zakresu zarządzania obszarem środowiskowym:

  • „rower zastępczy” – w ramach tej inicjatywy od 2012 roku PZU oferuje swoim klientom wybór między samochodem zastępczym, a rowerem, który otrzymują na własność, w przypadku kolizji w wyniku której ich pojazd musi zostać poddany naprawie. Celem tej nowatorskiej oferty jest propagowanie zdrowego trybu życia, ale także odzwierciedla dbałość firmy o środowisko;
  • wprowadzenie do floty samochodowej pojazdów o napędzie hybrydowym – napęd spełnia najwyższe obowiązujące w Unii Europejskiej normy spalania EURO 5, a samochody przy właściwej technice jazdy spalają w mieście jedynie około 4 l/100km;
  • ekonomiczne gospodarowanie zasobami i surowcami – ważną częścią tych działań jest jak najszersze wykorzystywanie elektronicznych nośników informacji i dążenie do ograniczenia zużycia papieru w działalności biznesowej. W ostatnich latach m.in. dzięki zastosowaniu nowych drukarek, które automatycznie drukują dwustronnie oraz wykorzystaniu nieaktualnych podkładów biurowych do wydruku biurowego udało się zmniejszyć zużycie papieru. Rezygnacja z gazet papierowych - 116 dzienników, 48 tygodników i dwutygodników, 79 miesięczników i 11 kwartalników - przyczyniła się do rocznej redukcji papieru o 13 ton. Z myślą o zmniejszeniu zużycia energii instalowane są energooszczędne źródła światła oraz energooszczędne piece grzewcze. Nacisk kładziony jest także na odpowiedzialne zarządzanie odpadami i dążenie do ich pełnego recyklingu;
  • wybór siedziby back office z dbałością o aspekty ekologiczne – budynek Konstruktorska Business Center, w którym mieści się nowa siedziba back office PZU, jest zasilany w całości energią z odnawialnych źródeł oraz oferuje ponad 30 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek zaprojektowano ze szczególnym naciskiem na dbałość o środowisko naturalne – posiada certyfikat BREEAM. Kategorie oceniane w ramach certyfikatu to m.in.: jakość powietrza, zużycie energii i wody, niski poziom wytwarzanych odpadów, zastosowanie ekologicznych materiałów czy zapewnienie dobrych warunków pracy;
  • działania edukacyjne prowadzone wśród pracowników – główne inicjatywy w tym zakresie to: akcje edukujące pracowników na temat ograniczania zużycia surowców, recyclingu, np. angażowanie pracowników do zbiórki telefonów komórkowych oraz kampanie na rzecz ochrony środowiska.  

Galeria obrazów

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All