Pozycja rynkowa

W 2016 roku w ślad za opublikowaną 24 sierpnia 2016 roku strategią Grupy PZU na lata 2016-2020, zostały poczynione kroki w kierunku zwiększenia inwestycji w sektor bankowy.

Dzięki sfinalizowaniu transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem w ubezpieczeniach, sektorze bankowym jak i zarządzaniu aktywami. 

W 2015 roku Grupa PZU dokonała zakupu 25,19% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku S.A. (Alior Bank). Kolejny etap procesu stanowiła przeprowadzona przez Alior Bank transakcja nabycia wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych).

Monitorując potencjalne cele wpisujące się w strategię Grupy PZU w zakresie budowy grupy bankowej o dużej skali i rentowności, PZU ogłosił w grudniu 2016 roku podpisanie umowy z UniCredit dotyczącej zakupu 20% akcji Banku Pekao S.A. (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR - 32,8%). Dzięki sfinalizowaniu transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem w ubezpieczeniach, sektorze bankowym jak i zarządzaniu aktywami.

Pozycja rynkowa

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All