2.2 Spółki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU Przedmiot działalności i adres strony internetowej
        31 grudnia 2016 31 grudnia 2015  
Jednostki objęte konsolidacją  
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.pl/
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.link4.pl/
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 20.11.2015 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://tuwpzuw.pl/
5 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 100,00% 99,98% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
7 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
8 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.com.ua/
9 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie. https://pzugd.lt/
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku  
10 Alior Bank SA 1) Warszawa 18.12.2015 29,45% 2) 23,96% 3) Usługi bankowe. https://www.aliorbank.pl/
11 Alior Services sp. z o.o. 1) Warszawa 18.12.2015 29,45% 23,96% 3) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
12 Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 1) Kraków 18.12.2015 29,45% 23,96% 3) Obrót wierzytelnościami.
13 Alior Leasing sp. z o.o. 1) Wrocław 18.12.2015 29,45% 23,96% 3) Usługi leasingowe. https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html
14 Meritum Services ICB SA 1) Gdańsk 18.12.2015 29,45% 23,96% 3) Usługi informatyczne.
15 Money Makers TFI SA 1) Warszawa 18.12.2015 17,33% 4) 14,49% 3) 4) Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO. http://www.moneymakers.pl
16 New Commerce Services sp. z o.o. 1) Warszawa 18.12.2015 29,45% 23,96% Spółka nie prowadzi działalności.
17 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 29,45% nd. Działalność usługowa w zakresie informatyki.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki  
18 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu
19 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
20 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
21 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc
22 PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% Usługi finansowe.
23 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% Usługi finansowo-księgowe.
24 Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% Pozostała działalność usługowa.
25 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
26 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% Usługi medyczne. https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa
27 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://cmmedica.pl/
28 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Włocławek 12.05.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://cmprofmed.pl/
29 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09% Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne. http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
30 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 01.12.2014 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://www.elvita.pl/
31 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% Usługi medyczne. http://www.proelmed.pl/
32 Rezo-Medica sp. z o.o. Płock 23.04.2015 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://rezo-medica.pl/
33 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. Warszawa 08.09.2015 60,46% 60,46% Usługi medyczne. http://www.cmgamma.pl/
34 Medicus w Opolu sp. z o.o. Opole 30.09.2015 100,00% 100,00% Usługi medyczne. http://medicus.opole.pl/
35 Polmedic sp. z o.o. 5) Radom 30.11.2016 100,00% nd. Usługi medyczne. http://www.polmedic.com.pl/
36 Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy sp. z o.o. 5) Radom 30.11.2016 100,00% nd. Usługi medyczne. http://www.medycynapracy.com.pl/
Jednostki objęte konsolidacją - pozostałe jednostki – ciąg dalszy  
37 Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.5) Kielce 21.12.2016 100,00% nd. Usługi medyczne. https://artimed.pl/
38 Nasze-Zdrowie sp. z o.o. 6) Warszawa 26.08.2015 nd. 100% nd
39 Centrum Medyczne Cordis sp. z o.o. 7) Poznań 01.02.2016 nd. 100% nd
40 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
41 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
42 PZU Asset Management SA Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
43 Omicron SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
44 Omicron BIS SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
45 Sigma BIS SA Warszawa 12.12.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
46 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% Usługi assistance.
47 L4C sp. z o.o. Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura  
48 Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/
49 Armatoora SA Nisko 10.12.2008 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych.
50 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.
51 Aquaform Badprodukte GmbH Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
52 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
53 Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% 100,00% Sprzedaż hurtowa.
54 Morehome.pl sp. z o.o. Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne  
55 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
56 PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. j.w.
57 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 8) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. j.w.
58 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 8) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
59 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
60 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
61 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Witelo Fund Warszawa 30.11.2016 nd. nd. j.w.
Jednostki objęte konsolidacją - fundusze inwestycyjne – ciąg dalszy  
62 PZU FIZ Surowcowy Warszawa 03.09.2015 nd. nd. j.w.
63 PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych Warszawa 30.05.2016 nd. nd. j.w.
64 PZU Sejf+ Warszawa 30.09.2015 nd. nd. j.w.
65 PZU Dłużny Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 nd. nd. j.w.
66 PZU Dłużny Aktywny Warszawa 26.10.2016 nd. nd. j.w.
67 PZU Telekomunikacja Media Technologia Warszawa 07.09.2016 nd. nd. j.w.
68 PZU Akcji Spółek Dywidendowych Warszawa 20.11.2006 nd. nd. j.w.
69 PZU FIO Gotówkowy Warszawa 01.07.2005 nd. nd. j.w.
70 PZU FIZ Forte Warszawa 01.07.2016 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone
71 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń.
72 EMC Instytut Medyczny SA Wrocław 18.06.2013 28,31% 9) 28,31% 9) Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.

1) Informacje o nabyciu Alior Banku SA wraz z jednostkami powiązanymi zaprezentowano w punkcie 2.4.1.2.
2) Wzrost udziału Grupy PZU w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu pomiędzy 31 grudnia 2016 roku a 31 grudnia 2015 roku wynika z nabycia przez PZU akcji w ramach III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2 (5,26%) oraz nabycia akcji w IV kwartale 2016 roku przez konsolidowane fundusze inwestycyjne (0,23%).
3) Udział Grupy PZU w kapitale zakładowym Alior Banku i głosach na walnym zgromadzeniu określony na podstawie liczby akcji znajdujących się w posiadaniu PZU (I i II transza akcji nabytych w transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2), PZU Życie oraz konsolidowanych funduszy inwestycyjnych. Wartość nie uwzględnia akcji nabytych przez PZU w ramach III transzy transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.2.
4) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 58,84% kapitału akcyjnego (na 31 grudnia 2015 roku: 60,49%). W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę.
5) Informacje o nabyciu Polmedic sp. z o.o., SPMP oraz Artimed przedstawiono w punkcie 2.4.1.3.
6) 13 maja 2016 roku walne zgromadzenie PZU Zdrowie SA podjęło uchwałę o połączeniu PZU Zdrowie SA (jednostka przejmująca) i Nasze-Zdrowie sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 czerwca 2016 roku. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
7) 1 sierpnia 2016 roku walne zgromadzenie PZU Zdrowie SA podjęło uchwałę o połączeniu PZU Zdrowie SA (jednostka przejmująca) i Centrum Medycznego Cordis sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 listopada 2016 roku. Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
8) Na 31 grudnia 2016 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 24 i 11 (31 grudnia 2015 roku: 24 i 11).
9) Udział w głosach posiadanych przez PZU różni się od udziału w kapitale akcyjnym i zarówno na 31 grudnia 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu.

Na 31 grudnia 2016 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All