Fundamentalne wartości strategii

Jesteśmy fair, jesteśmy efektywni, jesteśmy innowacyjni.

Wspólna filozofia działania:

  • Jesteśmy Fair – nasza oferta jest przejrzysta i spełnia realne oczekiwania klientów; stosujemy jasne zasady w działaniu organizacji.
  • Jesteśmy Efektywni – oferujemy sprawną i przyjazną obsługę oraz konkurencyjne ceny; kontrolujemy koszty i dbamy o sprawne procesy.
  • Jesteśmy Innowacyjni – stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb naszych klientów; aktywnie poszukujemy usprawnień w funkcjonowaniu firmy.

Klient znajduje się w centrum strategii Grupy PZU. Koncentrację na kliencie (tzw. Klientocentryczność) wyraźnie widać w przyjętej misji strategicznej – „Jesteśmy po to by zapewnić naszym klientom spokój i bezpieczeństwo, klienci zawsze mogą na nas polegać”. Chcemy być wszędzie tam, gdzie klient, aby móc wyprzedzać jego potrzeby, w sposób, jakiego od nas oczekuje. W praktyce, oznacza to przekształcenie PZU z organizacji skupionej wokół oferty produktowej w organizację odpowiadającą na potrzeby klientów.

Klienci

  • Jesteśmy po to, by zapewnić naszym klientom spokój i poczucie bezpieczeństwa. Klienci zawsze mogą na nas polegać.
  • Dzięki doskonałej znajomości klientów jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciw ich potrzebom i racjonalnym oczekiwaniom, a dzięki dużej skali i efektywności dostarczyć im najlepszej jakości usługi po atrakcyjnej cenie.
  • Ze względu na swoją pozycję rynkową, PZU jest „strażnikiem rynku” – realizujemy działania korzystne dla całego rynku i klientów, aktywnie wpływamy na jego rozwój oraz narzucamy standardy jakości obsługi.

Akcjonariusze

  • Dzięki skali wynikającej z pozycji lidera rynku w Europie Środkowo-Wschodniej konsekwentnie dostarczamy ponadprzeciętne zyski naszym akcjonariuszom.

Pracownicy

  • PZU jest miejscem pracy inspirującym ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze, umożliwiając zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
 

 

Zrównoważony rozwój

 

Realizacja założeń strategicznych pozostaje oparta na odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem – finansowym, ludzkim, społecznym, środowiskowym i intelektualnym. Zarząd kieruje się podstawową zasadą, że wzrost wartości PZU powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie zasobów. Zobacz więcej

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All