Podsumowanie 2016 roku

W 2016 roku Grupa PZU przeprowadziła liczne transakcje w obszarze zdrowotnym i bankowości. PZU Zdrowie przejęło trzy kolejne podmioty oraz sukcesywnie rozszerzało współpracę z placówkami ochrony zdrowia. W 2016 roku PZU zwiększyło również zaangażowanie w sektor bankowy poprzez nabycie przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH.

Sekcja zawiera:

Podstawowe dane skonsolidowane

Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku

Pozycja rynkowa

Rating

Nagrody i wyróżnienia

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All