43.1 Zobowiązania podporządkowane

Całość salda zobowiązań podporządkowanych dotyczy zobowiązań podporządkowanych, zaciągniętych przez Alior Bank i zaliczanych do jego funduszy własnych.

  Wartość nominalna Oprocentowanie Data emisji / otrzymania pożyczki Data wykupu / spłaty pożyczki
Pożyczka podporządkowana (w mln euro) 10 EURIBOR 3M+ marża 12 października 2011 12 października 2019
Obligacje serii F (w mln zł) 322 WIBOR 6M+ marża 26 września 2014 26 września 2024
Obligacje serii G (w mln zł) 193 WIBOR 6M+ marża 31 marca 2015 31 marca 2021
Obligacje serii I oraz I1 (w mln zł) 183 WIBOR 6M+ marża 4 grudnia 2015 6 grudnia 2021
Obligacje Meritum Bank (w mln zł) 67 WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 2013 29 kwietnia 2021
Obligacje Meritum Bank (w mln zł) 80 WIBOR 6M+ marża 21 października 2014 21 października 2022
Obligacje serii EUR001 (w mln euro) 10 LIBOR 6M+ marża 4 lutego 2016 4 lutego 2022
Obligacje serii P1A (w mln zł) 150 WIBOR 6M+ marża 27 kwietnia 2016 16 maja 2022
Obligacje serii P1B (w mln zł) 70 WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 2016 16 maja 2024

Zobowiązania podporządkowane, wartość bilansowa  31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Pożyczka podporządkowana 44 43
Obligacje serii F 225 225
Obligacje serii G 196 196
Obligacje serii I 114 114
Obligacje serii I1 33 33
Obligacje Meritum Bank 148 148
Obligacje serii EUR001 45 -
Obligacje serii P1A 151 -
Obligacje serii P1B 71 -
Zobowiązania podporządkowane 1 027 759

Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do zaprezentowanej powyżej wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All