Co wypracowaliśmy

Wróć

W dążeniu do
doskonałości

Podsumowanie 2016

Zobacz więcej
 • Biznes

  Biznes

 • Wyniki finansowe

  Wyniki finansowe

 • Akcje

  Akcje

 • Zrównoważony wzrost

  Zrównoważony wzrost

Biznes
Grupa PZU zaspokaja potrzeby 16 mln klientów w Polsce, w tym 12 mln klientów korzysta z grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeń na Życie.

%

Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym

%

Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)

mld zł

Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI PZU)

mld zł

Aktywa w zarządzaniu (OFE)

mld zł

Aktywa bankowe w Grupie PZU

mln

Liczba klientów PZU Zdrowie

Liczba partnerskich placówek zdrowia

%

Kontrybucja składki zagranicznej
Wyniki finansowe
W 2016 roku PZU sprzedał ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

mld zł

Składka przypisana brutto

mld zł

Wynik inwestycyjny

mld zł

Wynik operacyjny

mld zł

Zysk netto j. dominującej

%

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

%

Wskaźnik mieszany (COR)

%

Marża w ub. grupowych i IK

%

Solvency II
Akcje
W 2016 roku zawarto ponad milion transakcji na akcjach PZU

mld zł

Kapitalizacja

%

Całkowita stopa zwrotu (TSR)

%

Stopa dywidendy

Zysk na akcję (EPS)

Dywidenda na akcję (DPS)

Wartość księgowa na akcję (BVPS)

P/E

P/BV
Zrównoważony wzrost
Od 2012 roku akcje PZU należą do indeksu zrównoważonego rozwoju RESPECT.

%

Spontaniczna znajomość marki

%

Wskaźnik lojalności (NPS)

%

Wskaźnik satysfakcji klientów z likwidacji szkód

tys. zł

Środki zebrane podczas imprez biegowych

Fundacje wsparte dzięki inicjatywom biegowym

Projekty w ramach wolontariatu pracowniczego

Godziny spędzony przez pracowników na wolontariacie

%

Redukcja papieru