Cenimy naszych ludzi

Motywujące środowisko pracy

PZU przykłada bardzo dużą wagę do tego by środowisko, w którym działają jego pracownicy, pomagało znajdować i umacniać ich motywację a przez to podnosić wartość wykonywanej przez nich pracy i osiągać najwyższą efektywność w interesie klientów, akcjonariuszy i całego otoczenia Organizacji.

Efektywny i zmotywowany zespół jest w PZU najważniejszym elementem realizacji celów strategii. Konsekwentne wzmacnianie kapitału intelektualnego i socjalnego poprzez rozwój talentów pracowników Grupy, wpływa bezpośrednio na podnoszenie głównych wskaźników efektywności i jest jednym z kluczowych warunków dla zapewnienia przyszłego wzrostu wartości firmy.

„Trzeba tworzyć ciekawe środowisko, w którym ludzie interesują się historią, którą tworzą” Carlos Goshn. CEO Renault/Nissan

Dobrym przykładem jest projekt budowy kultury korporacyjnej Contact Center Grupy PZU. Inicjatywa została powołana w 2015 roku. Zakłada ona budowę niepowtarzalnej kultury organizacyjnej jednostki Contact Center, wyróżniającej ją na tle firmy i jednocześnie pozostającej w zgodzie z wartościami Grupy PZU. Zostało stworzone przyjazne miejsce o inspirującej atmosferze, dające szansę na realizację pasji i wymianę doświadczeń. Wszystkie realizowane inicjatywy to inicjatywy oddolne - wymyślone, zaplanowane i zrealizowane przez pracowników, np. inicjatywy w ramach programu „Ludzie z pasją”: m.in. warsztaty języka migowego prowadzone przez osobę niedosłyszącą, warsztaty fotograficzne organizowane przez osoby fotografujące, spływ kajakowy zorganizowany przez osoby pasjonujące się turystyką, szkolenie z Excel’a zorganizowane przez pasjonata tego programu. Są to wydarzenia, w których jednorazowo uczestniczy kilkadziesiąt osób, projekt wspiera je organizacyjnie, dostarczając narzędzia i komunikację. Inicjatywy realizowane są w 4 obszarach:

 • obszar zaangażowania - inicjatywy budujące satysfakcję i zaangażowanie pracowników (team building), np. turniej piłki nożnej, przegląd teatralny (zespoły Contact Center przygotowały przedstawienia dla dzieci, biletem wstępu były materiały i zabawki dla domu dziecka), dress Code Inaczej (dni tematyczne z atrakcjami i możliwością przebierania się), konkursy;
 • obszar rozwoju kompetencji - inicjatywy budujące i rozwijające kompetencje i talenty pracowników, np. szkolenia otwarte (kreatywne myślenie, techniki walki ze stresem, współpraca), program rozwojowy dla liderów, program rozwojowy dla wybranych konsultantów;
 • obszar komunikacji - inicjatywy usprawniające komunikację wewnętrzną i umożliwiające wzajemnie poznawanie się, np. śniadania „Kontaktuj na dzień dobry” z kadrą menadżerską czy zarządem, dedykowany mailing i skrzynka kontaktowa, wewnętrzna strona intranetowa, cykliczne badanie satysfakcji ZOOM w celu pozyskiwania informacji zwrotnych, spójne zarządzanie komunikacją na zewnątrz Contact Center;
 • obszar warunków pracy - inicjatywa mająca na celu podniesienie komfortu pracy w Contact Center, uwzględniająca m.in. zmiany aranżacyjne oraz tworzenie urozmaiconej przestrzeni kreowanej przez samych użytkowników oraz modyfikacja efektywnościowych systemów wynagradzania, pozwalających na podniesienie stawki wynagrodzenia w zależności od osiąganych wyników z uwzględnieniem specyfiki danej infolinii.

Polityka równych szans

Zgodnie z Dobrymi praktykami PZU każdy pracownik ma równe szanse. Na tej zasadzie opierają się relacje we wszystkich procesach – od rekrutacji, przez ocenę wyników, awans, rozwój zawodowy, aż po udział w szkoleniach. Pracownicy mają równe szanse i możliwości - płeć, wiek, stopień sprawności, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna ani charakter zatrudnienia nie mają tutaj znaczenia.

Wewnętrzne szkolenia i możliwości rozwoju kariery są dostępne dla wszystkich. Podczas procesu rekrutacji rozpatrywane są wszystkie aplikacje, które spełniają wymagania i oczekiwania co do wiedzy, umiejętności i zdolności.

Zastosowanie tych zasad pozwala na jasne powiązanie efektywności z podwyżkami, ofertą rozwojową i awansami, a także wyposażyło menedżerów w narzędzia zarządzania motywacją pracowników. Co równie istotne, każdy pracownik aktywnie uczestniczy w ocenie, ma możliwość wymiany opinii z przełożonym oraz bierze pełną odpowiedzialność za swój indywidualny rozwój.

Rozwój osobisty i zawodowy

Inicjatywy nakierowane na rozwój osobisty i możliwie najwyższą satysfakcję z pracy, wzmacniają motywację pracowników oraz tworzą fundament rynkowych sukcesów Grupy. W ramach wsparcia osobistego i zawodowego rozwoju pracowników w 2016 roku zorganizowanych i uruchomionych zostało wiele programów, które pomagały rozwijać zdolności w wymagających tego obszarach. Przykładem inicjatyw są program PLUS oraz programy adresowane do kadry menadżerskiej - Menadżer 2.0 i Lider 2.0. Zobacz więcej

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowany pracownik PZU to taki, który myśli o celowości swoich działań, o ich konsekwencjach dla organizacji i jej klientów oraz o tym, co może zrobić, by wspólnie osiągnąć jeszcze większy sukces. Aby uczynić PZU bardziej przyjaznym miejscem pracy, pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi opracowali listę działań, które mogą w tym pomóc. Jedną z najlepiej przyjętych inicjatyw było utworzenie Sport Team. W ramach Stowarzyszenia działa obecnie 11 sekcji Sport Teamu: biegowa, rowerowa, narciarska, squashowa, siatkarska, crossfit, piłkarska, żeglarska, koszykówki, tenisa stołowego, triathlonowa a w planie są jeszcze dwie kolejne: taneczna oraz nordic walking. Wszystkie zrzeszają prawie 800 osób – pracowników Grupy PZU ( PZU / PZU Życie / PZU CO / PTE PZU / TFI PZU / PZU Pomoc / PZU Zdrowie) w miastach – Warszawa, Łódź, Poznań, Opole, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów. Reprezentacja PZU Sport Teamu regularnie zajmuje czołowe miejsca w amatorskich turniejach i imprezach otwartych, jak i organizowanych dla pracowników różnych korporacji. Największe sukcesy w 2016 roku to:

 • dwa pierwsze miejsca w 38 PZU Maratonie Warszawskim w kategorii „Ubezpieczeniowców - kobiety” oraz jedenaste miejsce w kategorii „Ubezpieczeniowców - mężczyźni”;
 • drugie miejsce w Eikiden 2016 w kategorii firm ubezpieczeniowych;
 • awans do 1. ligi Let’s Go (piłka nożna) i drugie miejsce w 1. lidze Let’s Go;
 • pierwsze miejsce (piłka nożna) w Olimpiadzie Rynku Kapitałowego w Zakopanem;
 • pierwsze miejsce (piłka nożna) w Halowych Mistrzostwach Izabelina;
 • drugie miejsce oraz nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca i najlepszego podającego w Halowej Lidze Bankowo - Finansowej;
 • pierwsze miejsca w IX regatach żeglarskich Konfederacji Lewiatan zarówno w klasie jachtów 24/25 stóp oraz w klasyfikacji generalnej.

Wolontariat pracowniczy

Grupa PZU zachęca swoich pracowników do aktywnego wolontariatu i wspierania lokalnych społeczności i organizacji. Akcje przez nich podejmowane pomagają budować trwałe, wieloletnie relacje, które pozytywnie oddziaływują na struktury Grupy.

W 2016 roku w ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowanych zostało 66 projektów, skierowanych do ponad 8 tysięcy beneficjentów. Większość akcji skierowanych było do dzieci, zwłaszcza tych dotkniętych nieuleczalnymi chorobami, z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz z najuboższych rodzin. Pracownicy PZU nie zapominają również o zwierzętach - wsparli łącznie ponad 600, głównie psów i kotów, kupując jedzenie, wyposażenie, remontując kojce i wybiegi, ale przede wszystkim spędzając z nimi czas.

W akcje wolontariackie angażują się także Członkowie Zarządu PZU. Na Gwiazdkę 2016 wspólnie spakowali i wręczyli słodycze, książki i zabawki dla dzieci z Oddziału Rehabilitacyjnego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Najistotniejszym projektem 2016 roku był „Wolontariat to radość działania” - konkurs dla pracowników oraz agentów PZU. Do zdobycia był grant w wysokości 5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację autorskich projektów. W 2016 roku zostało zrealizowanych 40 projektów, skierowanych do lokalnych organizacji pozarządowych i ich podopiecznych.

Galeria obrazów

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All