Społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa PZU jest liderem rynku ubezpieczeń w Polsce oraz jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo- Wschodniej. Bycie liderem zobowiązuje do odpowiedzialnego działania, ale dla PZU to też świadomy wybór i dobrowolna strategia. Zarząd stara się działać nie tylko jak przedsiębiorca, lecz również jak aktywny obywatel, reagujący na społeczne problemy i wyzwania. Wzrost wartości Grupy jest zgodny z interesami otoczenia oraz opiera się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Realizacja Strategii PZU 2020 jest oparta na odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem - finansowym, ludzkim, społecznym, środowiskowym i intelektualnym. Zobacz więcej 

Długoterminowe, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu znajduje odzwierciedlenie w obecności PZU w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index (indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). Zobacz więcej

„Każdy człowiek jest dla nas ważny i dlatego każdemu staramy się stworzyć lepszą przyszłość”

Misją PZU jest zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom. Realizacja tego celu nie byłaby możliwa bez ich zaufania. To ono jest fundamentem relacji, bo klient kupuje od PZU obietnicę, że w trudnej sytuacji otrzyma pomoc, że będzie mógł polegać na PZU. Działalność PZU ma jednak wpływ nie tylko na klientów. Równie ważni są pracownicy, akcjonariusze, dostawcy i społeczności lokalne, w których PZU jest obecne. Wszyscy ci ludzie również powinni mieć pewność, że mogą polegać na PZU.

Etyka - całej firmy i każdego pracownika - jest fundamentem wszelkich działań Grupy PZU i warunkiem niezbędnym zrównoważonego rozwoju. Dążeniem PZU jest aby etyczne postępowanie odzwierciedlone było we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników Grupy. PZU dąży do stworzenia kultury korporacyjnej, której ważnym elementem jest uczciwość, szczerość i szacunek. Punktem odniesienia w zakresie spraw związanych z etyką są zarówno formalne dokumenty (Dobre praktyki PZU), jak i przyjęte trzy główne wartości:

  • jesteśmy fair - stosujemy jasne zasady, a nasza oferta jest przejrzysta i spełnia realne oczekiwania klientów,
  • jesteśmy innowacyjni - ciągle poszukujemy usprawnień i stale dopasowujemy się do zmieniających się potrzeb klientów,
  • jesteśmy efektywni - kontrolujemy koszty i dbamy o sprawne procesy, a klientom oferujemy sprawną i przyjazną obsługę oraz konkurencyjne ceny.

Wartości te stanowią wspólną filozofię działania i są podstawą strategii Grupy PZU 2020. Dobre praktyki zostały przyjęte i są stosowane przez większość spółek Grupy w tym wszystkie spółki ubezpieczeniowe (PZU, PZU Życie, LINK4, Lietuvos Draudimas, PZU Litwa Życie, ASS Balta, PZU Estonia, PZU Ukraina, PZU Ukraina na Życie).

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne społecznie podejście do prowadzenia biznesu są jednocześnie drogą do wypracowania najlepszej możliwej propozycji wartości dla klientów Grupy PZU jak i odpowiedzią na oczekiwania pozostałych interesariuszy. Działania podejmowane w obszarze CSR wspierają realizację celów biznesowych, budują reputację, kapitał społeczny oraz wizerunek marki.

W codziennej działalności Grupa PZU kieruje się czterema zasadami:

  • odpowiadamy na potrzeby - dostarczamy najwyższej jakości produkty, które w najlepszy możliwy sposób odpowiadają oczekiwaniom klientów;
  • cenimy naszych ludzi - ciągle rozwijamy umiejętności i kompetencje swoich pracowników, stwarzając im jednocześnie dogodne warunki do realizowania osobistych zainteresowań;
  • wspieramy społeczeństwo - dążymy do budowania stałych, długoterminowych relacji z lokalnymi społecznościami poprzez wspieranie inicjatyw, które w pozytywny sposób wpływają na otoczenie;
  • dbamy o środowisko naturalne - bierzemy odpowiedzialność za otoczenie, w którym działamy. 

Galeria obrazów

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All