Wspieramy społeczeństwo

Zaangażowanie społeczne to ważny aspekt działalności Grupy PZU. U podstaw tej działalności leży założenie, że działania społeczne powinny wynikać bezpośrednio z działalności PZU, z tego na co ma wpływ.

Na co dzień Grupa zajmuje się ubezpieczaniem mienia i działań klientów, zapewniając im spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego naturalnym jest przyjęcie zobowiązania do poprawy bezpieczeństwa w Polsce oraz kształtowania odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań. Działania społeczne prowadzone są pod hasłem „Wspieramy to, co ważne”. PZU słucha klientów, lokalnych społeczności, w których działają oraz różnych organizacji, a następnie wspólnie z nimi podejmuje decyzje o wspieraniu tego, co ważne, zapewniając wsparcie zarówno finansowe jak i poprzez udostępnienie wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Nawiązuje ze swoimi partnerami długofalowe relacje, aby upewnić się, że wspierane przez Spółkę inicjatywy są stale udoskonalane.

PZU, przy współudziale Fundacji PZU oraz korzystając z funduszu prewencyjnego, promuje zdrowy tryb życia, edukuje w zakresie bezpieczeństwa, wspiera rozwój medycyny oraz realizuje działania filantropijne, które są stałym elementem strategii zaangażowania społecznego Grupy.

Działalność prewencyjna

W ramach działalności prewencyjnej PZU podejmuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia, a jeśli już zaistnieją - skutków zdarzeń, których następstwem jest konieczność likwidacji różnego rodzaju szkód.

Grupa PZU od lat wspiera Policję, Ochotniczą i Zawodową Straż Pożarną, dofinansowując zarówno sprzęt potrzebny do ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, jak i specjalistyczne szkolenia zawodowe. W „Bezpiecznych domach PZU” przedszkolaki i uczniowie uczą się bezpiecznych zachowań (umiejętnego poruszania w zadymionych pomieszczeniach, stosowania do znaków komunikacyjnych i ewakuacyjnych, ratowania siebie i innych a nie przedmiotów). Funkcjonuje już siedem takich placówek w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim, podkarpackim. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Misie ratują dzieci” poszkodowane w wypadkach drogowych dzieci otrzymują kompleksową opiekę rehabilitacyjno-psychologiczną w Ośrodku Terapeutycznym w Dźwirzynie k/Kołobrzegu. Dzieciom uczestniczącym w wypadkach i kolizjach drogowych służby ratownicze przekazują ufundowane przez PZU maskotki Misiów Ratowników.

Grupa PZU od lat wspiera Policję, Ochotniczą i Zawodową Straż Pożarną, dofinansowując zarówno sprzęt potrzebny
do ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, jak i specjalistyczne szkolenia zawodowe. 

Z funduszu prewencyjnego Grupa wspiera także działalność organizacji ratowniczych – GOPR i WOPR – pomagając między innymi w zakupie sprzętu i doskonaleniu kwalifikacji ratowniczych, a także w akcjach edukacyjnych. Aktywnie angażuje się w akcję Polskiego Stowarzyszenia Freeskiingu, które m.in. systematycznie organizuje niekomercyjne szkolenia lawinowe. Prowadzą je doświadczeni ratownicy górscy pod opieką merytoryczną naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Wzięło w nich udział już prawie 1500 osób. PZU promuje także Lawinowe ABC. Projekt realizowany przez TOPR i Tatrzański Park Narodowy (TPN), który uczy świadomego planowania wycieczek i kontrolowania sytuacji lawinowej. Grupa PZU podpisała nową umowę prewencyjną z GOPR, która będzie obowiązywała do 2019 roku. W jej ramach ubezpieczyciel w 2017 roku przekazał pieniądze na zakup 7 quadów i 700 plecaków wyprawowych dla GOPR dla wszystkie grup ratowniczych w południowej Polsce.

PZU od 2015 roku prowadzi program „Niestraszki” w formie szerokiej platformy edukacyjnej. Dzięki niej dzieci mogą bawiąc się także uczyć. 

PZU od 2015 roku prowadzi program „Niestraszki” w formie szerokiej platformy edukacyjnej. Dzięki niej dzieci mogą bawiąc się także uczyć. Wspólnie z Niestraszkami poznają świat i uczą się o zagrożeniach. Tworzą animowane bajki z morałem, uczestniczą w przedstawieniach edukacyjnych. Na platformie niestraszki.pzu.pl dostępne są też audiobooki, kolorowanki, gry i zabawy, a także konkursy i porady dla rodziców. Za pomocą postaci Niestraszków w 2016 roku zostały przeprowadzone szerokie działania mające na celu edukację dzieci w zakresie odpowiednich zachowań w domu, na drodze, na wyjazdach czy w internecie. Niestraszki informowały o ważnych rzeczach, wspierając rodziców w uczeniu dzieci zasad bezpieczeństwa. Prowadzone w tym zakresie aktywności obejmowały:

  • Sceny Kulturalne - PZU jako partner akcji, zrealizował największy i najbardziej widoczny projekt letni na polskim wybrzeżu, wspierający rodziców w edukacji dzieci. Były to przede wszystkim całodniowe animacje i aktywności dla najmłodszych zorganizowane wokół tematyki bezpieczeństwa. W niestarszkowej strefie bezpieczeństwa każdy dzień miał innego patrona - w dzień Stacha Tracha dzieci przez zabawę uczyły się o bezpieczeństwie na drodze, dzień Julka Pechulka to informacje o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych wyjazdów, Tadek Niekradek opiekował się dniem bezpieczeństwa w domu, Zuzka Wiruska dniem bezpieczeństwa nad morzem, a w dzień Loli Poli dzieci uczyły się jak oszczędzać pieniądze, wodę i prąd. Wszystkie razem uczyły jak bezpiecznie korzystać z internetu. W ramach akcji wystawiono 70 edukacyjnych, bezpłatnych przedstawień teatralnych „Przygody Niestraszków”, w których udział wzięło ponad 28 tys. widzów.
  • Bezpieczne wakacje (zobacz)- PZU nie tylko edukuje, ale także realnie pomaga rodzicom dbać o bezpieczeństwo ich dzieci. Podczas wakacji, w największych nadmorskich miejscowościach przeprowadzono ogólnopolskie badanie wiedzy rodziców i dzieci o bezpieczeństwie. Na bazie badania powstał raport, którego wyniki potwierdziły, że rodzice potrzebują wsparcia w edukacji dzieci. W trosce o bezpieczeństwo dzieci PZU rozdał także ponad 3 500 tysiąca opasek „niezgubek” i uruchomił specjalną aplikację, które uchronią dzieci przed zgubieniem się w tłumie.
  • Warsztaty z Duckie Deck - PZU zaangażował się w wyjątkowy, edukacyjny projekt dla dzieci łączący nowoczesne technologie z zabawą. Zrealizowano 26 dni warsztatów w okresie od kwietnia do grudnia w największych miastach na terenie całej Polski. Zaangażowanych zostało ponad 100 tys. dzieci i rodziców, a ponad 1 200 dzieci wzięło udział w Niestraszkowych warsztatach z tworzenia animowanych bajek.
  • TVP ABC - w grudniu 2016 roku PZU zrealizował przy współpracy z TVP ABC edukacyjny program dla dzieci. Jego celem było podnoszenie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań.

Działalność prozdrowotna

W 2016 roku zarówno PZU, jak i PZU Życie współpracowały ze szpitalami, organizacjami pozarządowymi i mediami realizującymi projekty zdrowotne oraz dofinansowując zakupy sprzętu medycznego.

Prewencyjna działalność prozdrowotna ma za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń poprzez szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i promocji zdrowia m.in. podczas wspieranych przez PZU biegów masowych.

Biegom sponsorowanym przez PZU towarzyszyła charytatywna akcja „Podziel się kilometrem” która polegała na zachęceniu Polaków do pomagania innym poprzez własną aktywność fizyczną. Zgodnie z propagowanym hasłem zadaniem każdej osoby było pokonanie dowolnego dystansu na mechanicznej bieżni, orbitreku lub rowerku. Za każdy przebyty kilometr PZU przekazywał 10 złotych na cel charytatywny. W akcji mógł wziąć udział każdy, a dla najmłodszych zostały przygotowane specjalne urządzenia.

PZU angażuje się w tworzenie rozwiązań ratujących życie Polaków oraz aktywizujących społeczeństwo do udzielania pomocy. Dzięki współpracy pomiędzy Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, a Grupą PZU możliwe było utworzenie w 2016 roku ONKOfunduszu - ogólnopolskiego portalu społecznościowego wsparcia chorych na nowotwory. Serwis połączy darczyńców z pacjentami poszukającymi środków na dodatkową terapię i rehabilitację i będzie stanowić uzupełnienie publicznego finansowania terapii onkologicznych.

W 2016 roku PZU wsparł również VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada”. To jedyna impreza sportowa na świecie dla młodych zawodników zmagających się z chorobą nowotworową. Udział w zawodach dla dzieci i młodzieży to możliwość powrotu do normalnego życia po długotrwałym leczeniu. Podczas kilkudniowych zawodów 300 dziecięcych pacjentów z oddziałów onkologicznych z Polski oraz wybranych z Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji i Ukrainy walczyło o olimpijskie medale w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, pływanie, łucznictwo, piłka nożna, badminton, tenis stołowy. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Fundacja Spełnionych Marzeń.

Kultura i sztuka

W 2016 roku PZU wystąpił jako sponsor i mecenas wydarzeń kulturalnych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, koncentrując swoją uwagę na inicjatywach związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturowym. Grupa sprawuje między innymi mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie. PZU od lat pomaga w zakupie eksponatów muzealnych oraz zapewnia wsparcie promocyjne i koncepcyjne. Będąc Mecenasem Kultury Polskiej, Grupa wzięła także aktywny udział w organizacji Nocy Muzeów, przygotowując dla zwiedzających specjalne strefy PZU promujące w niestandardowy sposób sztukę i kulturę. W 2016 roku mecenatem Grupy objęta została także Galeria Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jako mecenas Muzeum PZU troszczy się o poprawę bezpieczeństwa – zarówno jego bezcennych zbiorów, jak i odwiedzających gości. Grupa PZU patronowała także obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a od 2015 roku jest również Mecenasem Muzeum Powstania Warszawskiego, wnosząc w ten sposób wkład w podtrzymywanie pamięci o tym szczególnym wydarzeniu w historii Polski.

Więcej na temat wybranych programów i projektów na stronie internetowej PZU.

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie ze swoim mottem „Blisko ludzi i ich potrzeb” dofinansowuje projekty realizowane przez instytucje i organizacje pozarządowe w całej Polsce, jak i za granicą, wspierając je merytorycznie, organizacyjnie oraz finansowo. Działalność Fundacji PZU skupia się w następujących obszarach: edukacji, zdrowiu i pomocy społecznej, kulturze i historii oraz bezpieczeństwie.

W 2016 roku Fundacja PZU przekazała dotacje o łącznej kwocie 14,6 mln zł na dofinansowanie 414 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje z całej Polski.

Fundacja PZU współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, którego celem już od 30 lat jest pomoc zdolnej młodzieży, poprzez umożliwianie jej nieodpłatnego udziału w organizowanych przez Fundusz zajęciach oraz dofinansowywanie realizacji wybranych przedsięwzięć służących rozwojowi intelektualnemu.

Fundacja PZU jest również partnerem głównym projektu „BohaterON - włącz historię”, który jest realizowany we współpracy z Fundacją ROSA. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Fundacja PZU, angażując się w ten projekt dostrzega możliwość zbudowania dialogu pokoleń i przypomnienia postaw Powstańców, których doświadczenie stanowi cenną lekcję historii. To także możliwość utrwalenia ponadczasowego charakteru patriotyzmu i rozwoju świadomości narodowej, co wpisuje się w jeden z podstawowych celów realizowanych przez Fundację.

Galeria obrazów

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All