Usługi medyczne (PZU ZDROWIE)

Obszar Zdrowie w PZU

W 2014 roku Grupa PZU podjęła decyzję o rozwoju usług medycznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu powołana została spółka PZU Zdrowie, która ma stanowić platformę integrującą nabyte spółki z obszaru usług medycznych oraz zarządzanie abonentami zdrowotnymi.

Spółka PZU Zdrowie powstała z przekształcenia Ipsilon Bis SA, która do tej pory nie prowadziła działalności.

Sieć placówek medycznych Grupy PZU oferuje:

  • usługi medyczne dla lokalnej ludności Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska oraz Opola i Warszawy, Radomia i Kielc w ramach kontraktów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • usługi w ramach dodatkowych pakietów medycznych dla klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska, Opola, Warszawy, Poznania, Radomia i Kielc;
  • usługi medyczne dla osób posiadających ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie oraz dla pacjentów komercyjnych.

Spółka PZU Zdrowie w 2016 roku wdrażała projekty polegające na:

  • wypracowaniu oraz wdrożeniu standardów obsługi pacjenta w Centrach Medycznych należących do PZU Zdrowie;
  • wypracowaniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do wsparcia procesów medyczno - operacyjnych placówek PZU Zdrowie (wdrożenie systemu Assistance oraz Portalu Świadczeniodawcy);
  • wypracowanie modelu zarządzania siecią partnerów medycznych;
  • wypracowaniu manuala oraz brandingu placówek własnych.

Połączenia spółek Grupy PZU w obszarze usług medycznych

 

W związku z budowaniem sieci placówek medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych Grupa PZU powiększyła się o spółki CM Cordis, Polmedic oraz Artimed NZOZ. Łączny koszt nabycia spółek wyniósł w 2016 roku 41 mln zł. 

W związku z budowaniem sieci placówek medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w roku 2016 oraz do dnia wydania niniejszego sprawozdania Grupa PZU powiększyła się o poniższe spółki:

  • CM Cordis (100% udziałów, od 1 lutego 2016 roku) – realizuje usługi specjalistyczne dla pacjentów w Poznaniu;
  • Polmedic (100% udziałów, od 30 listopada 2016) – świadczy usługi zdrowotne w Radomiu;
  • Artimed NZOZ (100% udziałów, od 21 grudnia 2016 roku) – oferuje świadczenia medyczne dla mieszkańców Kielc.

Łączny koszt nabycia powyższych spółek wyniósł w 2016 roku 41 mln zł, w skonsolidowanym sprawozdaniu ujęto wartość firmy na kwotę 32 mln zł.

W 2016 roku dokonano połączenia spółek Nasze Zdrowie sp. z o.o. oraz CM Cordis sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie SA. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All