Model biznesowy Grupy PZU

Trzonem biznesu Grupy PZU pomimo nieustanych zmian i rozwoju pozostają ubezpieczenia. Wokół nich funkcjonuje podstawowy model biznesowy oparty na efektywnych kanałach sprzedaży oraz sprawnej obsłudze szkód. Jednocześnie od kilku lat działalność PZU to również sieć placówek medycznych, a od niedawna także działalność bankowa.

Podstawowy model biznesowy Grupy PZU to:

  • Ubezpieczenia – pozostają głównym i najważniejszym filarem działalności Grupy PZU. Każdego dnia PZU dba o to by oferowane produkty były dopasowane do potrzeb klientów, a jakość obsługi w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem na najwyższym poziomie.
  • Działalność lokacyjna – zebrana składka inwestowana jest zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”. To oznacza, że środki lokowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Jednocześnie w ramach głównych obszarów działalności należy wyróżnić:

  • Inwestycje – pod marką PZU Inwestycje (w ramach działalności TFI PZU oraz PTE PZU) Grupa oferuje klientom szereg rozwiązań inwestycyjnych, oszczędnościowych, a także zabezpieczenia emerytalnego.
  • Bankowość – udział w sektorze bankowym traktowany jest jako inwestycja, ponieważ Grupa chce uczestniczyć we wzroście polskiego sektora bankowego, a dzięki zyskom inwestycyjnym wygenerować wartość dla akcjonariuszy. Alior Bank został wybrany ze względu na wysoką efektywność operacyjną i innowacyjność.
  • Zdrowie – Grupa oferuje klientom ubezpieczenia zdrowotne oraz pakiety prywatnej opieki medycznej w ramach działalności PZU Zdrowie. Spółka koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań mających na celu m.in. skrócenie oczekiwania na wizytę lekarską, poszerzenie zakresu nowoczesnych metod leczenia oraz oferty usług. 
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All