Statut PZU

Treść Statutu PZU w 2016 roku nie ulegała modyfikacjom.

Zmiana Statutu

Zmiana Statutu PZU należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały większością trzech czwartych głosów, zgody KNF w przypadkach wskazanych w UoU oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kompetencje do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu należą do Rady Nadzorczej.

 

 

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All