Krótko o Grupie PZU

Grupa PZU jako dojrzała i odpowiedzialna organizacja dokłada wszelkich starań aby wszystkie działania były realizowane w oparciu o racjonalne i odpowiedzialne zarządzanie kapitałem – finansowym, ludzkim, społecznym, środowiskowym i intelektualnym.

Nasza misja i wartości

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) - spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Tradycje marki PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Od ponad 200 lat tym, co stanowi tożsamość Grupy PZU jest działalność ubezpieczeniowa, która koncentruje się na zapewnieniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom, poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, Grupa PZU rozszerza swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia. Ponadto w 2016 roku w ślad za opublikowaną 24 sierpnia 2016 roku strategią Grupy PZU na lata 2016-2020, zostały również poczynione kroki w kierunku zwiększenia inwestycji w sektor bankowy.

W 2015 roku Grupa PZU zainicjowała ten proces poprzez zakup 25,19% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku S.A. (Alior Bank). Kolejny etap stanowiła przeprowadzona przez Alior Bank transakcja nabycia wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych).

Monitorując potencjalne cele wpisujące się w strategię Grupy PZU w zakresie budowy grupy bankowej o dużej skali i rentowności, PZU ogłosił w grudniu 2016 roku podpisanie umowy z UniCredit dotyczącej zakupu 20% akcji Banku Pekao S.A. (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR - 32,8%). Dzięki sfinalizowaniu transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem w ubezpieczeniach, sektorze bankowym jak i zarządzaniu aktywami.

Grupa PZU jako dojrzała i odpowiedzialna organizacja dokłada wszelkich starań aby wszystkie działania były realizowane w oparciu o racjonalne i odpowiedzialne zarządzanie kapitałem – finansowym, ludzkim, społecznym, środowiskowym i intelektualnym. Zobacz więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Intencją Zarządu jest oferowanie produktów i usług, które w jak najlepszy sposób zaspokajają potrzeby, ambicje i aspiracje klientów. Realizowane procesy – od koncepcji produktów ubezpieczeniowych, przez kanały kontaktu z klientami, po działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są zaprojektowane tak, by oferta i działania PZU były jak najlepiej dopasowane do wymagań i preferencji interesariuszy. Jednocześnie podejmowane są działania, które pozwolą na zwiększenie komplementarności oferty, dlatego też cele w obszarach zdrowia i inwestycji zostały jasno zdefiniowane i zaprezentowane w Strategii Grupy PZU 2020. Zobacz więcej

Implementacja innowacyjnych procesów samoobsługi, sprzedaży oraz narzędzi CRM jest planowana, tak aby ambitne plany zdefiniowane w Strategii 2020 przełożyły się na konkretne liczby, a Grupa PZU stała się najbardziej innowacyjną Spółką
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wysoką wagę w długoterminowym rozwoju Grupy stanowi kapitał ludzki. Dlatego też, Zarząd nieustannie dąży do zapewniania jak najlepszych warunków dla rozwoju pracowników, tak aby ich zaangażowanie przekładało się na dobre relacje z klientami i wysoki poziom świadczonych usług.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, cele strategiczne wyznaczone w Strategii Grupy PZU 2020 realizowane są w kulturze klientocentryczności. Filozofia ta wdrażana jest sukcesywnie na każdym etapie kreacji usługi i produktu. Akceleratorem wdrożeń będzie rozwój cyfrowego modelu operacyjnego, który ułatwi kształtowanie relacji z klientem oraz zarządzanie jego doświadczeniem. Zobacz więcej

Planowana jest również implementacja innowacyjnych procesów samoobsługi, sprzedaży oraz narzędzi CRM (Zarządzania relacjami z klientem), tak aby ambitne plany zdefiniowane w Strategii 2020 przełożyły się na konkretne liczby, a Grupa PZU stała się najbardziej innowacyjną Spółką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak tworzymy wartość w PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All