Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku

 

Kalendarium

01 Luty

Nabycie spółki Centrum Medyczne Cordis z Poznania
CM Cordis oferuje nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz szeroki zakres specjalizacji (w tym kardiologię oraz kardiochirurgię). Placówka obsługuje pacjentów komercyjnych oraz posiadaczy ubezpieczeń i pakietów zdrowotnych.

31 Marzec

Przejęcie przez Alior Bank aktywów Banku BPH
Wzrost zaangażowania Grupy PZU w sektorze bankowym, w wyniku nabycia przez Alior Bank (spółkę zależną PZU) wydzielonej części Banku BPH. W wyniku połączenia Alior Bank awansował na 9. pozycję wśród największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów.

24 Sierpień

Publikacja Strategii PZU 2020
Zatwierdzenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą PZU Strategii Grupy PZU na lata 2016-2020. Zarząd wyznaczył trzy główne kierunki strategiczne: rentowność, wzrost oraz innowacyjność, których realizacja obejmie zarówno ubezpieczenia, jak i obszary
komplementarne z wysokim potencjałem wzrostu, tj. zarządzanie aktywami i opiekę zdrowotną.

26 Wrzesień

Powołanie funduszu Witelo
Uruchomienie we współpracy z partnerami biznesowymi funduszu Witelo, którego celem będzie inwestycja w czołowe światowe fundusze VC.

04 Październik

Publikacja Polityki Dywidendowej PZU 2016-2020
Zatwierdzenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą PZU Polityki Kapitałowej i Dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020. W ramach nowych wytycznych, przyjęto wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 50% zysku, 20% z przeznaczeniem na rozwój
organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć.

30 Listopad

Nabycie spółki Polmedic z Radomia
Polmedic oferuje podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną, zaawansowaną diagnostykę, jak i chirurgię jednego dnia. Placówka świadczy usługi pacjentom NFZ, komercyjnym oraz posiadaczom pakietów firmowych.

08 Grudzień

Podpisanie umowy zakupu 20% akcji Banku Pekao
Podpisanie we współpracy z PFR umowy nabycia 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł (cena jednej akcji banku wyniosła 123 zł). Była to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach.

21 Grudzień

Nabycie spółki Artimed z Kielc
Artimed oferuje kompleksowy zakres usług, w tym m.in. dyżury chirurgiczne i ortopedyczne. Placówka świadczy usługi pacjentom komercyjnym, ubezpieczeniowym i NFZ.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All