Bazowe założenia strategii

Strategia Grupy PZU 2020 bazuje na założeniach dotyczących kondycji polskiej gospodarki i sektora ubezpieczeń. 

Strategię Grupy PZU 2020 opracowano przy następujących założeniach dotyczących kondycji polskiej gospodarki i sektora ubezpieczeń, w szczególności:

 • umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w Polsce (około 3,0-3,5% w skali roku);
 • wzrost inflacji od 2017 roku;
 • wzrost stóp procentowych od 2017 roku;
 • zmiana preferencji zakupowych – rosnąca waga kanału direct (urządzenia mobilne) oraz rynku porównywarek bazujących na szybkich procesach decyzyjnych;
 • wprowadzenie zmian regulacyjnych, a w tym:
  • uporządkowanie rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
  • wdrożenie rekomendacji dotyczącej standardu wypłacania zadośćuczynień z tytułu szkody niemajątkowej z umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego,
  • wprowadzenie od początku 2018 dyrektywy MiFID II, zakładającej transparentność w zakresie płaconych prowizji przy sprzedaży m.in. produktów inwestycyjnych,
 • stabilne perspektywy w zakresie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych - zmniejszenie intensywności wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych i poprawę rentowności segmentu OC komunikacyjnego;
 • stabilny wzrost na rynku funduszy inwestycyjnych - wzrost znaczenia nisko-kosztowych (z perspektywy klienta) i długoterminowych produktów inwestycyjnych;
 • rosnący (dwucyfrowy) potencjał w obszarze ubezpieczeń i abonamentów medycznych.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All