4.3 Dyrektorzy Grupy PZU

Oprócz Członków Zarządu kluczowym personelem kierowniczym w Grupie PZU są także Dyrektorzy Grupy PZU, którzy wchodzą także w skład Zarządu PZU Życie.

Od 1 stycznia 2016 roku Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Tobiasz Bury;
  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka.

Z dniem 29 stycznia 2016 roku ze stanowiska Dyrektora Grupy PZU odwołano Tobiasza Burego oraz Przemysława Henschke a powołano Tomasza Karusewicza. Od 15 lutego 2016 roku na stanowisko Dyrektora Grupy PZU powołano Romana Pałaca, a od 25 marca 2016 roku Aleksandrę Agatowską.

2 września 2016 roku, z dniem 19 sierpnia 2016 roku, na stanowisko Dyrektora Grupy PZU powołano Bartłomieja Litwińczuka.

25 października 2016 roku, z dniem 1 listopada 2016 roku na stanowisko Dyrektora Grupy powołano Pawła Surówkę.

Od 1 listopada 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dyrektorami Grupy PZU byli:

  • Aleksandra Agatowska;
  • Tomasz Karusewicz;
  • Bartłomiej Litwińczuk;
  • Sławomir Niemierka;
  • Roman Pałac;
  • Paweł Surówka.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All