7.7 Informacje dotyczące głównych klientów

Ze względu na charakter działalności spółek Grupy PZU nie występują kontrahenci, od których przychody stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy PZU (rozumianych jako składka przypisana brutto). W nocie 49.3 zaprezentowano przychody osiągane od największych kontrahentów Grupy PZU będących jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All