Koszty akwizycji i administracyjne

Koszty akwizycji w 2016 roku wzrosły o 237 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 2 613 mln zł.

Wzrost ten dotyczył w szczególności bezpośrednich kosztów akwizycji i był rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Koszty administracyjne Grupy w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 2 843 mln zł względem 1 658 mln zł w 2015 czyli były o 71,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 1 199 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej spadek kosztów administracyjnych o 26 mln zł m.in. w odniesieniu do kosztów nieruchomości oraz marketingu częściowo skompensowany zmianą prezentacji wynagrodzenia za wykonywanie czynności administracyjnych w umowach bancassurance w wysokości około 78 mln zł r/r (wcześniej prezentowane w kosztach akwizycji). W segmencie krajów bałtyckich i na Ukrainie odnotowano spadek o 34 mln zł głównie w efekcie dezinwestycji w PZU Litwa w II półroczu 2015 roku. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All