Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

W 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 12 732 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była wyższa o 7,4%.

Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się następujące czynniki:

  • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych jako efekt wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań), które miały miejsce w I półroczu 2016 roku;
  • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego, głównie jako efekt wzrostu portfela ubezpieczeń.

Z kolei, na spadek wartości odszkodowań i świadczeń netto miał wpływ niższy wzrost rezerw matematycznych w kolejnych transzach produktu indywidualnego o charakterze strukturyzowanym oferowanym w sieci własnej Grupy PZU związany ze spadkiem w 2016 roku przychodów z tytułu składki przypisanej brutto, po rekordowym pod tym względem ubiegłym roku.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All